Velkommen til St. Andst!

Andst ligger i den østlige del af Vejen Kommune ca, 1 km. fra motorvej E20.

En lun dag i duften fra lyngbakkerne

I den østlige del af Andst er der masser af natur med både grønne marker, søer og skov, bl.a. Petersborg Skov og lyngbakker .

I byen er både dagpleje, børnehave, skole, SFO og juniorklub. I lokalområdet finder du også Andst Ungdomsklub, som er åben for børn og unge fra 6. - 10. klassetrin. Endelig er der idrætshal, samt et rigt foreningsliv.

Andst ligger på en lun plet, så lun ved sidste istid, at isen stoppede netop her. Isen skubbede nogle lyngbakker sammen - og når det var tø, kælvede isbræen og dannede rivende smeltevandsfloder ud over sletten mod vest, hvor vi nu har Gamst Søenge. Smeltevandet arbejdede sig også ud under isen fra øst og gav nogle lave tunneldale som nu står i eng og bæk. Efter at isen forsvandt, var det store sø-enge-område et rigt delta for de mennesker, der bosatte sig. Her kunne der fiskes, jages og samles bær. Rundt omkring sø-engene er der fundet rester af mange bosteder og redskaber.