Rødding - Rybnersvej

Attraktive byggegrunde i Rødding - Lige ved siden af Rødding Centret

I denne attraktive udstykning har du mulighed for at bygge dit drømmehus lige ved siden af Rødding Centret.

Grundstørrelserne variere fra 971 m² - 1.227 m².

Prisen for grundene er 314 kr. pr. m² og er inklusive moms samt tilslutningsbidrag til kloak og hovedanlægsbidrag til kollektiv varmeforsyning.

Sammen med købesummen vil Vejen Kommune opkræve tilslutningsbidrag til el 17.375 kr. inklusive moms samt hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag til vand 12.000 kr. inklusive moms.

Øvrige tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber betales af køber.

Ved boligbyggeri på Rybnersvej 16, skal der tages hensyn til kloakforholdene på grunden. For yderligere information - se vedhæftede notat i dokumentlisten.

Spørgsmål til byggeri og krav i forbindelse med byggetilladelse - kontakt Teknik & Miljø. 

Rødding er med sine godt 2.700 indbyggere den fjerdestørste by i Vejen Kommune. Byen har et solidt kulturliv, der har sit omdrejningspunkt i multikulturhuset Rødding Centret. Her finder du to sportshaller, Rødding Bio, bibliotek, svømmehal, bowlingbaner, skydebane, fitnesscenter og meget mere.

Byen har dagpleje, offentlig og privat børnehave samt 0.- 9. klassetrin på Rødding Skole. Rødding har også en friskole med 150 elever i 0.- 9. klasse samt SFO fra 0.- 3. klasse.

Området er desuden kendt som hjemsted for Rødding Højskole – Danmarks ældste af slagsen. Lærere og elever fra højskolen er en aktiv del af byens lokalsamfund.

Rødding har et varieret handelsliv med både dagligvare- og specialbutikker.

Se priser mv. for Rybnersvej
Grund Areal Mindstepris inklusive moms Status
Rybnersvej 12 990 m2 310.860 kr. Ledig
Rybnersvej 14 1.088 m2 341.632 kr. Ledig
Rybnersvej 16 1.049 m2 329.386 kr. Ledig
Rybnersvej 21 1.077 m2 338.178 kr. Ledig
Rybnersvej 29 1.227 m2 385.278 kr. Ledig
Rybnersvej 33 981 m2 308.034 kr. Ledig

Mindstepriserne er inklusive tilslutningsbidrag til kloak og hovedanlægsbidrag til kollektiv varmeforsyning.

Sammen med købesummen vil Vejen Kommune opkræve tilslutningsbidrag til el 17.375 kr. inklusive moms samt hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag til vand 12.000 kr. inklusive moms.

Herudover opkræver Rødding Vandværk stikledningsbidrag og Rødding Varmeværk tilslutningsbidrag efter forsyningsselskabernes gældende takstblad på opkrævningstidspunktet.

Øvrige tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber betales af køber.

Generelt for grundene:

Ifølge Region Syddanmark er der ikke registreret forurening på grundene.

Tingbogsattest udleveres ved en handel. Ønskes den udleveret på forhånd, kan du bestille den her.

Bestil en tingsbogsattest

Grøn = ledig
Lysegrøn = reserveret (kontakt os for nærmere info)