Skodborg - Havretoften

Nye byggegrunde ved Havretoften i Skodborg

I denne attraktive udstykning variere grundstørrelserne fra 902 m² - 1.518 m².

Udstykningen er placeret lige ved siden af det hyggelige parcelhuskvarter Rugtoften.

Skodborg er en by med godt 1.330 indbyggere, der ligger knap 10 kilometer syd for Vejen. Naturen omkring Skodborg er meget smuk, og med områdets rige stisystem er det nemt at gå, løbe og cykle rundt i de skønne omgivelser.

Byen byder på dagpleje og to børnehaver for de små børn, mens skolebørnene kan gå på Skodborg Skole i 0.-6. klasse. Herefter er der skolegang i Vejen, hvortil der kører busforbindelser.

Skodborg har et aktivt foreningsliv, hvor Skodborg Idrætsforening er et af omdrejningspunkterne. Blandt byens faciliteter er en idrætshal og en lokal købmand.

 

Se priser mv. for Havretoften - Etape 1
Grund Areal Mindstepris inklusive moms Status
Havretoften 12 991 m2 89.264 kr. Reserveret
Hent dokumenter for Havretoften - Etape 1

 

Mindsteprisen for parcelhusgrundene på etape 1 er inkl. moms samt tilslutningsbidrag til kloak og Skodborg Antennelaug. Øvrige tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber betales af køber.

Se priser mv. for Havretoften - Etape 2
Grund Areal Mindstepris inklusive moms Status
Havretoften 31 1.518 m2 98.238 kr. Ledig
Hent dokumenter for Havretoften - Etape 2

 

Mindsteprisen for parcelhusgrundene på etape 2 er inkl. moms samt tilslutningsbidrag til kloak og Skodborg Antennelaug. Øvrige tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber betales af køber.

Se priser mv. for Havretoften - Etape 3
Grund Areal Mindstepris inklusive moms Status
Havretoften 41 1.017 m2 212.350 kr. Ledig
Havretoften 43 1.094 m2 228.427 kr. Ledig
Havretoften 45 1.218 m2 254.318 kr. Ledig
Havretoften 47 1.319 m2 275.407 kr. Ledig
Havretoften 49 1.263 m2 263.714 kr. Ledig
Havretoften 50 1.391 m2 290.441 kr. Ledig
Havretoften 51 1.316 m2 274.781 kr. Ledig
Havretoften 53 1.246 m2 260.165 kr. Ledig
Havretoften 54 1.135 m2 236.988 kr. Ledig
Havretoften 58 992 m2 207.130 kr. Ledig
Havretoften 60 921 m2 192.305 kr. Ledig
Havretoften 62 902 m2 188.338 kr. Ledig
Havretoften 64 1.092 m2 228.010 kr. Ledig
Havretoften 66 1.267 m2 264.550 kr. Reserveret
Havretoften 56 1.174 m2 245.131 kr. Ledig
Hent dokumenter for Havretoften - Etape 3

 

Mindsteprisen for parcelhusgrundene på etape 3 er inkl. moms og ekskl. tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber.

Sammen med købesummen vil Vejen Kommune opkræve for tilslutningsbidrag til kloak 62.898,75 kr., el 17.375 kr. og for hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag til vand med 26.791 kr. Alle priser er inklusive moms.

Herudover opkræves stikledningsbidrag direkte ved køber fra Skodborg Vandværk.

Generelt for grundene:

Ifølge Region Syddanmark er der ikke registreret forurening på grundene.

Tingbogsattest udleveres ved en handel. Ønskes den udleveret på forhånd, kan du bestille den her:

Bestil en tingsbogsattest

Grøn = ledig
Lysegrøn = reserveret (kontakt os for nærmere info)