Andst - Hjortebakken

Nye byggegrunde ved Hjortebakken i Andst

I denne nye attraktive udstykning variere grundstørrelserne fra 777 m² - 1.076 m².

Se priser mv. for Hjortebakken
Grund Areal Mindstepris inklusive moms Status
Hjortebakken 3 1.042 m2 282.382 kr. Ledig
Hjortebakken 4 908 m2 246.068 kr. Ledig
Hjortebakken 5 1.041 m2 282.111 kr. Ledig
Hjortebakken 6 871 m2 236.041 kr. Ledig
Hjortebakken 7 930 m2 252.030 kr. Ledig
Hjortebakken 8 912 m2 247.152 kr. Ledig
Hjortebakken 10 777 m2 210.567 kr. Ledig
Hjortebakken 12 849 m2 230.079 kr. Ledig
Hjortebakken 14 1.062 m2 287.802 kr. Ledig

Mindstepriserne for parcelhusgrundene er inkl. moms.

Sammen med købesummen opkræver Vejen Kommune tilslutningsbidrag for el, vand og kloak i alt 107.671,78 kr. inklusive moms.

Boligområdet er udlagt til individuel opvarmning, f.eks. jordvarme, luft til vand varmepumpe m.v.

Stikledningsbidrag for bl.a. vand opkræves af vandværket, og var i 2018 på 5687,50 kr. inklusive moms.

Boligområdet Hjortebakken er i spildevandsplanen udlagt til separat kloakering.

Spørgsmål til byggeri og krav i forbindelse med byggetilladelse - kontaktperson: Teknik & Miljø, Vejen Kommune. 

Generelt for grundene:

Ifølge Region Syddanmark er der ikke registreret forurening på grundene.

Tingbogsattest udleveres ved en handel. Ønskes den udleveret på forhånd, kan du bestille den her.

Bestil en tingbogsattest

Grøn = ledig
Lysegrøn = reserveret (kontakt os for nærmere info)