Godt at vide inden du byder

Hvad er et udbud?
Sker der noget med priserne?
Hvordan byder jeg på en eller flere grunde?
Hvornår og hvordan får jeg svar?
Kan jeg fortryde mit bud?
Hvornår kan jeg søge om byggetilladelse?
Hvem kan jeg kontakte for yderligere spørgsmål?

Hvad er et udbud?

Før en kommune må sælge en byggegrund, skal byggegrunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Et udbud er en lovpligtig periode af minimum 14 dages varighed, hvor alle kan byde på en eller flere af kommunens grunde i henhold til de fastsatte vilkår som fremgår af udbudsmaterialet på hjemmesiden. Udbudsmaterialet består af alle de oplysninger som er tilgængelige på udbudssiden.

Efter udbuddet sættes de grunde, der ikke blev solgt, til salg på hjemmesiden, hvorefter man kan reservere og købe på almindelig vis.

Sker der noget med priserne?

Byrådet fastsætter en mindstepris forud for udbuddet.

Prisen efter et udbud vil som regel være den samme som under udbuddet - medmindre prisen er blevet budt op i udbuddet.

Hvordan byder jeg på en eller flere grunde?

Du skal afgive dit bud på en tilbudsblanket som findes på udbuddets hjemmeside eller som kan udleveres af Teknik & Miljø i Vejen.

Tilbudsblanketten kan afleveres på én af følgende måder:

  1. Tilbudsblanketten printes ud, udfyldes og scannes ind. Derefter kan den sendes gennem vores digitale system. 

    Indsend dit bud digitalt

  2. Print tilbudsblanketten ud, udfyld den og send den i en gul svarkuvert med posten til Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen eller aflever svarkuverten i Vejen Kommunes postkasse på samme adresse.

    Den gule svarkuvert skal hentes hos Teknik & Miljø på Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen eller bestilles på tlf. nr. 7996 6075 / 7996 6203 eller via digital post.

    Afleveres tilbudsblanketten i den gule svarkuvert, er det vigtigt at markerer svarkuverten med navnet på området som er i udbud.


Husk at budfristen skal overholdes uanset, hvordan du afgiver dit bud.

Bud lavere end mindsteprisen vil ikke komme i betragtning.

Grundene sælges til højstbydende, og der er således ikke mulighed for at byde igen, hvis andre har budt højere end dig på en grund.

Hvornår og hvordan får jeg svar?

Vi ved hvor meget, der kan være på spil, når man byder på en grund. Vi bestræber os derfor på at give svar til alle hurtigst muligt. Oftest sender vi svaret afsted allerede første hverdag efter budfristen. Svaret modtager du i din E-Boks.

Da det forekommer, at flere byder på samme grund, så skal alle naturligvis have svar på samme tid. Derfor oplyser vi ikke resultatet til nogen, hverken telefonisk eller skriftligt før ALLE budgivere har modtaget svar i deres E-Boks.

Kan jeg fortryde mit bud?

Indtil budfristen er passeret, så kan et bud annulleres uden omkostninger. Det er vigtigt, at du kontakter os telefonisk på tlf. 79 96 60 75 eller sender en mail via Digital Post inden budfristen udløber.

Når vi har meddelt dig, at dit bud er accepteret så gælder en fortrydelsesret jf. lovbekendtgørelse. nr. 1123 af 22. september 2015 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Du kan træde tilbage fra handlen, hvis du inden 6 hverdage efter, at tilbuddet er accepteret, skriftlig giver Vejen Kommune meddelelse herom og mod at betale 1% af købesummen.

Hvornår kan jeg søge om byggetilladelse?

Du kan søge om byggetilladelse, når vi har meddelt dig, at vi har accepteret dit bud. Du skal blot være opmærksom på, at udgiften til behandlingen af din ansøgning skal afholdes af dig, uanset om handlen fortrydes eller gennemføres.

Byggetilladelsen kan tidligst udstedes når købsaftalen er underskrevet, købesummen er betalt og overtagelsesdatoen er passeret.

Hvem kan jeg kontakte for yderligere spørgsmål?

Team Køb & Salg:
Spørgsmål til selve udbuddet, købsprocessen, generelle forhold mv.:
Rikke Gaarde Andersen og Birgith M. Hansen - tlf.: 7996 6075 / 7996 6203

Byg og ejendomsdata:
Spørgsmål om udformning af byggeri og krav i forbindelse med byggetilladelse:
Vores byggesagsbehandlere - tlf.: 79 96 61 49

Bygninger og anlæg:
Spørgsmål i forhold til de generelle forhold omkring byggemodningen:
Emil Y. Lund - tlf.: 7996 6274

Vejen Forsyning:
Spørgsmål i forhold til afledning af regnvand, spildevand og andre individuelle løsninger:
Vejen Forsyning - www.vejenforsyning.dk eller tlf.: 76 32 66 00

 

Du er også velkommen til at sende os en besked via Digital Post. 

Send digital post som borger

Send digital post som virksomhed