Forsyningsselskaber Østervænge

Tilslutningen til vandforsyningen sker gennem det lokale vandværk, Øster Lindet vandværk. I forbindelse med antennesignal har I mulighed for at blive tilsluttet til Øster Lindet Antenneforening. Jeres forsyningsselskab ved varme er Evida, og ved elektricitet er det gennem tilslutning til Evonet. Kloakforsyning sker via Vejen Forsyning A/S.

Kontaktinformation
Øster Lindet Antenneforening: Tlf. 74 84 63 79
Øster Lindet Vandværk: Tlf. 74 84 69 11
N1: Tlf./Hjemmeside: 70 23 00 43 / www.n1.dk
Evida: Tlf./Hjemmeside 77 89 90 00 / www.evida.dk
Vejen Forsyning A/S: Tlf./Hjemmeside: 76 32 66 00 / www.vejenforsyning.dk