Forsyningsselskaber Kornmarken

Tilslutningen til vandforsyningen sker gennem det lokale vandværk, Foldingbro vandværk. Der er ingen kollektiv varmeforsyning, hvilket medfører, at opvarmningen skal være jordvarme, varmepumper, pillefyr, træfyr, solvarme eller lignende. Jeres forsyningsselskab ved elektricitet er Evonet. Kloakforsyning sker via Vejen Forsyning A/S.


Kontaktinformation
Foldingbro Vandværk: Tlf. 75 38 33 93
N1: Tlf./Hjemmeside: 70 23 00 43 / www.n1.dk
Vejen Forsyning A/S: Tlf./Hjemmeside: 76 32 66 00 / www.vejenforsyning.dk