Velkommen til Maltbæk!

Maltbæk er nabo til Askov og ligger kun ca. syv kilometer fra Vejen og motorvej E20.

Natur og kultur side om side

Maltbæk har en nær tilknytning til Askov; ikke mindst på grund af Askov-Malt Skole, og det rige foreningsliv. I Maltbæk kan du få et stærkt lokalt sammenhold i et lille trygt lokalsamfund og stadig nyde tætheden til kultur og Vejen Kommunes største by Vejen.

Maltbæk ligger i et naturskønt område med både enge, bække, gravhøje og et flot kurvet terræn. Der er ikke langt til skovområder, og der er mange muligheder for en god naturoplevelse. Møllestien, der starter ved Sønderskov Slot går blandt andet over Malt Bæk. Møllestien ved Sønderskov er en 2,7 km sti med gangbroer gennem spændende natur og kulturhistorie. Se information om Møllestien her (åbner i nyt vindue). Enge og moser omkring Malt Bæk rummer værdifuld natur og er derfor beskyttede af naturbeskyttelsesloven. Desuden er området en del af fredningen af Kongeådalen. Der skulle således en særlig dispensation til anlæggelse af den 81 meter lange plankesti af massiv eg og til den 6 meter lange bro tværs over Malt Bæk. Alle materialer er stilkeg og hvideg fra Sønderskov, og hovedparten er fra det opsavede træ efter orkanen den 3. december 1999, hvor der faldt langt over 1000 træer syd for Sønderskov. I mosen kan man i forsommeren opleve den fredede orkide Maj-Gøgeurt. Man kan også lære, at solbær er en hjemmehørende plante i danske moser.

Ved tørvegravning i Malt Mose fandt en gårdmand i 1861 et par fint bevarede lurer fra Bronzealderen. Maltlurerne var senere med til at inspirere til lurmærket på dansk smør. Lurerne kan i dag ses på Nationalmuseet. Der er ved mosen rejst en mindesten for fundene med relief af de to lurer. Nogle andre mindesten kan du se på nabobyen Malts kirkegård. Det er en håndfuld af den internationalt anerkendte lokale billedhugger Niels Hansen Jacobsens usædvanlige gravsten - én ligger lige over for indgangen til kirken.