Velkommen til Hovborg!

Hovborg finder du i den nordlige del af Vejen Kommune, ca. 10 km nord for Holsted og ca. 20 km syd for Billund Lufthavn.

Aktiv landsby midt i naturskønt område

Hovborg er en aktiv landsby midt i naturskønt område. I Hovborg venter man ikke på, at folk udefra kommer og løser landsbyens udfordringer. Hovborg er en af de ressourcestærke landsbyer, hvor borgerne har gåpåmod og vilje til egen indsats.

Her er der en Dagli'Brugs samt små og mellemstore virksomheder. I Hovborg  tager man vare på landsbyen Man ved, at skal der om 100 år fortsat være indbyggere, der nyder landsbyens tryghed og mange aktiviteter, skal den udvikle sig og følge med tiden, og det gør Hovborg.

Et eksempel er det store arbejde frivillige lagde i at opføre Hovborg Fritids-, Aktivitets- og Kulturhus, som stod færdigt i 1997. I tillæg til det blev der samlet ind, så huset nu er gældfrit og drives med frivillige kræfter. Senest er der bygget fitnesscenter og landsbykøkken til huset. Hovborgs grønne aktivitetspark opstod på samme måde. Her er træningspavillon, grønt areal til boldspil, kroketbane, petanquebane, spejderhytte, kælkebakke, afrikansk lerhytte, asfalteret sti til Holme Å og Kroskoven. Der er udsigt over græssende dyr på Holmeåengen flankeret af marker og skovområder. Så der er masser af sanseindtryk og albuerum med naturen i baghaven.
Hele billedet er domineret af skove, naturlige hegn og ikke mindst Holmeådalens smukke eng, Klelund Dyrehave med kronvildt tæt på og Baldersbæk plantage.

Baldersbæk blev anlagt i 1891 og støder op til ådalen ved Holme Å. Plantagen er en af de såkaldte københavnerplantager, der opstod omkring år 1900. De hedder sådan, fordi Hedeselskabet fandt en række pengestærke københavnere til at finansiere anlæggelsen af plantager på den jyske hede. Ofte blev der opført flotte boliger og parker i plantagerne, hvor ejerne kunne tage hen og nyde et herskabeligt liv væk fra hovedstaden. I Baldersbæk ligger den imponerende Villa Baldersbæk.

Hvert år kommer et væld af overnattende gæster i hyttebyen, på campingpladsen eller på Hovborg Kro. Der har været kro her i mindst 250 år, og det nuværende stråtækte stuehus, der blev opført i 1790, er pietetsfuldt bevaret fra generation til generation. Uden at ødelægge den gamle atmosfære er det lykkedes at indbygge de moderne faciliteter, som nutidens gæster sætter pris på. Således er den gamle kostald og lade lavet om til moderne og utraditionelle kursuslokaler.