Velkommen til Gesten!

Gesten ligger i den nordøstlige del af Vejen Kommune, ca. tre km fra Esbjergmotorvejen. Det betyder, at du har nem adgang til den centrale del af Trekantsområdet og Esbjerg.

Før, nu og fremover er her liv

I Gestenområdet har der boet folk så langt tilbage, man kan spore det. Oldtidsfund og kæmpehøje vidner om den tidligste befolkning. 

I dag er Gesten også et aktivt lokalsamfund med både dagpleje, børnehave, skole og SFO. Der er dagpleje til de mindste, som kommer i Gesten Børnehave, når de bliver lidt større. Gesten Skole modtager børn fra 0.-6. klassetrin. 7. - 9. klasse hører til Bække skoledistrikt. Uden for skoletiden kan dit barn gå i ungdomsklub eller SFO. Begge steder deler adresse med skolen, så i Gesten har du pasning, skole og fritid samlet på et sted. Fritidsaktiviteter er der mange af i Gesten, som også har et fritidscenter. Du kan også vælge mellem at svinge ketsjeren i den lokale badmintonklub eller ramme plet i skytteforeningen. Endelig har byen et forsamlingshus og en dagligvarebutik. Der er blandt andet rigtig mange foreninger som for eksempel fritidscenter, idrætsforening, badminton, folkedansere, linedancers, spejdere, skytteforening, jagtforening, knallert klub, ridecenter. Desuden er der svæveflyveklub og modelflyveklub i nærheden af Gesten.

Frivillige fra Gesten har i 1996 lavet en lokal sti, der vedligeholdes af  borgere i Gesten. Stien starter på den gamle Troldhedebane og fører igennem Langbjerg og Staushede plantager til Tranekær sø. Staushede Plantage er 180 ha. stor. Før beplantningen i 1880'erne var Staushede en stor hedeslette, der var øde, vildsom og kun beboet af fattigfolk. I dag er Staushede Plantage under fredskovspligt og har bl.a. er rigt fugleliv.  Tranekær mose er dannet af en smeltet isblok fra sidste istid. Under besættelsen blev de nuværende moser dannet ved tørvegravning. Da man udgravede tørv, fandt man i mosen bl.a. et meget velbevaret hoved af en urokse. Under krigen fandt man også birkemusen, et meget sjældent pattedyr i Danmark. I dag er der gedder i mosen, der trives godt i det svovlholdige vand. Også svaner, ænder og blishøns synes godt om livet i mosen. 

Fra Gesten kan du i bil nå til...