Vejen - Kongstedgårds Alle, Delområde 1

Boligområde til tæt/lav bebyggelse

Skal dit firma være med til, at sætte præg på et af vores mest populære boligområder i Vejen?

Vejen Kommune sælger to grunde på hver ca. 8.600 mtil tæt/lav bebyggelse.
Området hedder Kongstedgårds Alle og ligger placeret i den sydlige del af Vejen by, nær Askov, i forlængelse af vores populære boligområde Kongevænget.

Mindsteprisen er 185 kr./m2 inklusive moms og eksklusive tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber og byggemodning.

Køber skal selv stå for den interne byggemodning og indgår selv aftaler med de enkelte forsyningsselskaber i området. 

Forventninger til projektet 

Ved salg af byggegrundene i delområde 1, ønsker vi forud for et salg, at få indsendt en beskrivelse af projektet, for at sikre at det tiltænkte byggeri harmonerer med det eksisterende boligområde. 

Vi ønsker, at området skal hænge harmonisk sammen med de øvrige delområder i Kongeengen i både stil og udtryk og under hensyntagen til retningslinjerne i ”Lokalplan nr. 234 Bolig- og rekreative formål, Ø. Skibelundvej, Vejen”.

I lokalplanen er der blandt andet lagt vægt på, at nye boligområder skal skabe identitet, medvirke til at skabe plads for sociale relationer, opfordre til sund livsstil, skabe attraktive bevægelsesmuligheder og, at det sker på et bæredygtigt grundlag.
Med lokalplanen ønsker man, at sikre de gode rammer for et identitetsskabende boligområde, med speciel fokus på lokal afledning af regnvand, grønne områder med naturindhold og gode stiforbindelser.

Vi forestiller os et boligområde til tæt/lav bebyggelse, hvor der er kræset for detaljerne, samt de bæredygtige og nytænkende løsninger.

Brochure om delområde 1

Video fra området

Byggegrunde til tæt/lav
Grund Areal Pris Status
Grund 1 8.600 m2 1.591.000 kr. Reserveret
Grund 2 8.600 m2 1.591.000 kr. Reserveret

 

Reservationsbetingelser

Du har mulighed for at reservere en eller begge grunde for en periode på 6 måneder. Efter de 6 måneder bortfalder din reservation.

Hvis du har reserveret en byggegrund, og en anden ønsker at købe grunden, skal du tilkendegive, om du ønsker at købe grunden eller vil ophæve reservationen. Tidsfristen er 14 hverdage.

Det betyder også, at du har mulighed for at afgive købstilbud på en byggegrund, der er reserveret af en anden. Hvis den anden senest efter 14 hverdage meddeler, at vedkommende ikke ønsker at købe grunden, så kan du købe grunden.

Ønsker du at reservere en byggegrund, så skal du kontakte Rikke Gaarde Andersen på tlf. 79 96 60 75 eller mail: RIGA@vejen.dk.

Kontaktoplysninger: 

Team Køb & Salg:
Spørgsmål til selve købsprocessen, generelle forhold mv:
Rikke Gaarde Andersen og Birgith M. Hansen - RIGA@vejen.dk/BMH@vejen.dk eller tlf.: 7996 6075 / 7996 6203

Byg og ejendomsdata:
Spørgsmål om udformning af byggeri og krav i forbindelse med byggetilladelse:
Vores byggesagsbehandlere - teknik@vejen.dk eller tlf.: 79 96 61 49

Bygninger og anlæg: 
Spørgsmål i forhold til de generelle forhold omkring byggemodningen:
Emil Y. Lund - EYL@vejen.dk eller tlf.: 7996 6274

Vejen Forsyning: 
Spørgsmål i forhold til afledning af regnvand mv. og individuelle løsninger:
Vejen Forsyning - post@vejenforsyning.dk eller tlf.: 76 32 66 00