Genudbud af byggegrunde i Skodborg

Vejen Kommune genudbyder nu alle grunde i Skodborg i perioden fra den 17. marts til den 14. april 2021 kl. 12.00. 

Alle grundene i Skodbord sættes i genudbud, da Byrådet har fastsat nye mindstepriser den 08.12.2020. Alle mindstepriserne (eksklusiv tilslutningsafgifterne) er derfor nedsat med 20%. 

Tilbudsblanketten og det samlede udbudsmateriale fremgår af dokumentlisten nedenfor.

 

 

Nye mindstepriser i Skodborg

Rugtoften 15-18 

Byggegrund

Areal

Mindstepris*

Rugtoften 15

1.000

   209.125,00

Rugtoften 16

903

   190.501,00

Rugtoften 17

1.057

   220.069,00

Rugtoften 18

1.067

   222.373,00

* Mindstepriserne for parcelhusgrundene i Rugtoften nr. 15-18 er inkl. moms samt et tilslutningsbidrag til kloak og el. Øvrige tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber betales af køber.

Havretoften - Etape 1

Byggegrund

Areal

Mindstepris*

Havretoften 12

991

     89.264,00

* Mindsteprisen for parcelhusgrunden på Havretoften etape 1 er inkl. moms samt tilslutningsbidrag til kloak og Skodborg Antennelaug. Øvrige tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber betales af køber.

Havretoften - Etape 2

Byggegrund

Areal

Mindstepris*

Havretoften 31

1.518

     98.238,40

Havretoften 46

1.068

     94.972,80

* Mindsteprisen for parcelhusgrundene på Havretoften etape 2 er inkl. moms samt tilslutningsbidrag til kloak og Skodborg Antennelaug. Øvrige tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber betales af køber.

 Havretoften - Etape 3 

Byggegrund

Areal

Mindstepris*

Havretoften 41

1.017

212.349,60

Havretoften 43

1.094

228.427,20

Havretoften 45

1.218

254.318,40

Havretoften 47

1.319

275.407,20

Havretoften 49

1.263

263.714,40

Havretoften 50

1.391

290.440,80

Havretoften 51

1.316

274.780,80

Havretoften 53

1.246

260.164,80

Havretoften 54

1.135

236.988,00

Havretoften 56

1.174

245.131,20

Havretoften 58

992

207.129,60

Havretoften 60

921

192.304,80

Havretoften 62

902

188.337,60

Havretoften 64

1.092

228.009,60

Havretoften 66

1.267

264.549,60

* Mindsteprisen for parcelhusgrundene på etape 3 er inkl. moms og ekskl. tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber.

OBS. ved køb af en grund på Havretoften - etape 3, vil Vejen Kommune sammen med købesummen opkræve 62.898,75 kr. for kloak, 17.375 kr. for el og 26.791 kr. for hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag til vand. I alt 107.064,75 kr. inklusiv moms.

 

Ved spørgsmål
Kontakt Teknik & Miljø 
Rikke Gaarde Andersen tlf. 79 96 60 75
E-mail: byggegrunde@vejen.dk