Godt at vide inden du byder

Hvad er et udbud?
Sker der noget med priserne?
Hvordan byder jeg på en eller flere grunde?
Hvornår og hvordan får jeg svar?
Kan jeg fortryde mit bud?
Hvornår kan jeg søge om byggetilladelse?
Hvem kan jeg kontakte for yderligere spørgsmål?

Hvad er et udbud?

Før en kommune må sælge en byggegrund, skal byggegrunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. 
   
Et udbud er en lovpligtig periode af minimum 14 dages varighed, hvor alle kan byde på en eller flere af kommunens grunde i henhold til de fastsatte vilkår som fremgår af udbudsmaterialet på hjemmesiden. Udbudsmaterialet består af alle de oplysninger som er tilgængelige på udbudssiden.

Efter udbuddet sættes de grunde, der ikke blev solgt, til salg på hjemmesiden, hvorefter man kan reservere og købe på almindelig vis.

Sker der noget med priserne?

Byrådet fastsætter en mindstepris forud for udbuddet.

Prisen efter et udbud vil som regel være den samme som under udbuddet - medmindre prisen er blevet budt op i udbuddet.

Hvordan byder jeg på en eller flere grunde? 

Du skal afgive bud på en tilbudsblanket som udleveres af Borgerservice i Vejen. Sammen med tilbudsblanketten får du udleveret en særlig svarkuvert. Når du afleverer dit bud, så er det meget vigtigt, at tilbudsblanketten ligger i den kuvert som du har fået udleveret af os.

Husk at budfristen skal overholdes uanset, hvordan du afgiver dit bud.

Bud lavere end mindsteprisen vil ikke komme i betragtning.

Grundene sælges til højstbydende, og der er således ikke mulighed for at byde igen, hvis andre har budt højere end dig på en grund.

Hvornår og hvordan får jeg svar?

Vi ved hvor meget, der kan være på spil, når man byder på en grund. Vi bestræber os derfor på at give svar til alle hurtigst muligt. Oftest sender vi svaret afsted allerede første hverdag efter budfristen. Svaret modtager du i din e-boks.

Da det forekommer, at flere byder på samme grund, så skal alle naturligvis have svar på samme tid. Derfor oplyser vi ikke resultatet til nogen, hverken telefonisk eller skriftligt før alle budgivere har modtaget svar i deres e-boks.

Kan jeg fortryde mit bud?

Indtil budfristen er passeret, så kan et bud annulleres uden omkostninger. Det er vigtigt, at du kontakter os telefonisk på tlf. 79 96 60 75 eller sender en mail til byggegrunde@vejen.dk inden budfristen udløber.

Når vi har meddelt dig, at dit bud er accepteret så gælder en fortrydelsesret jf. lovbekendtgørelse nr. 1142 af 28. september 2007 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Du kan træde tilbage fra handlen, hvis du inden 6 hverdage efter, at tilbuddet er accepteret, skriftlig giver Vejen Kommune meddelelse herom og mod at betale 1% af købesummen.

Hvornår kan jeg søge om byggetilladelse?

Du kan søge om byggetilladelse, når vi har meddelt dig, at vi har accepteret dit bud. Du skal blot være opmærksom på, at udgiften til behandlingen af din ansøgning skal afholdes af dig, uanset om handlen fortrydes eller gennemføres.

Byggetilladelsen kan tidligst udstedes når købsaftalen er underskrevet, købesummen er betalt og overtagelsesdatoen er passeret.

Hvem kan jeg kontakte for yderligere spørgsmål?

Spørgsmål vedr. handelsvilkår og udbudsregler:
Rikke Gaarde Andersen, Teknik og Miljø, tlf. 79 96 60 75, riga@vejen.dk.

Spørgsmål vedr. Vejen Kommune generelt, kontakt Borgerservice, tlf. 79 96 65 38 / 79 96 65 02, byggegrunde@vejen.dk.

Spørgsmål om udformning af byggeri og krav i forbindelse med byggetilladelse:
Morten Gottschalk, Vejen kommune, mogo@vejen.dk  tlf:. 79 96 62 78.

Husk at gøre opmærksom på, at din henvendelse vedrører et udbud. Budfristen forlænges ikke selvom du mangler svar på eventuelle spørgsmål, så vi opfordrer dig til at kontakte os hurtigst muligt, hvis du har spørgsmål.