Kontaktpersoner i udbudsfasen

Team Køb & Salg:
Spørgsmål til selve udbuddet, købsprocessen, generelle forhold mv:
Rikke Gaarde Andersen og Birgith M. Hansen - RIGA@vejen.dk/BMH@vejen.dk eller tlf.: 7996 6075 / 7996 6203

Byg og ejendomsdata:
Spørgsmål om udformning af byggeri og krav i forbindelse med byggetilladelse:
Vores byggesagsbehandlere - teknik@vejen.dk eller tlf.: 79 96 61 49

Bygninger og anlæg:
Spørgsmål i forhold til de generelle forhold omkring byggemodningen:
Emil Y. Lund - EYL@vejen.dk eller tlf.: 7996 6274

Vejen Forsyning:
Spørgsmål i forhold til afledning af regnvand mv. og individuelle løsninger:
Vejen Forsyning - post@vejenforsyning.dk eller tlf.: 76 32 66 00