Godt at vide inden du køber

 

Hvilke vilkår er der, når jeg reserverer en grund?

Kan jeg undersøge jordbunden på en grund, inden jeg køber den?

Hvilke vilkår er der for køb af en grund?

Kan jeg købe en grund, der er reserveret af en anden?

Kan jeg fortryde mit køb?

Kan prisen forhandles?

Hvornår er der overtagelsesdag?

Hvem skal jeg kontakte vedr. lokalplan, forsyning eller byggeri?

Hvornår kan jeg søge om byggetilladelse?

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan finde skelpæle på grunden?

Hvordan bestiller jeg en asfaltrampe ind til grunden? 

Jeg har ikke bygget på grunden - hvad sker der så?

Hvordan aflyser jeg servitutten om byggepligt/videresalg?

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg vil købe en grund?

 

Hvilke vilkår er der når jeg reserverer en grund?

Du har mulighed for at reservere en byggegrund for en periode på 6 måneder. Efter de 6 måneder bortfalder din reservation automatisk i vores system, så du skal selv huske at kontakte os, hvis du ønsker at forlænge reservationen.

Det koster ikke noget at reservere en byggegrund.

Hvis du har reserveret en byggegrund, og en anden ønsker at købe grunden, skal du tilkendegive, om du ønsker at købe grunden eller vil ophæve reservationen. Tidsfristen er 8 hverdage.

Det betyder også, at du har mulighed for at afgive købstilbud på en byggegrund, der er reserveret af en anden. Hvis den anden senest efter 8 hverdage meddeler, at vedkommende ikke ønsker at købe grunden, så kan du købe grunden.

Spørgsmål om reservation kan rettes til Teknik & Miljø, tlf. 79 96 60 75 eller via Digital Post.

Ønsker du at reservere en byggegrund, så skal du udfylde vores digitale reservationsformular

Kan jeg undersøge jordbunden på en grund, inden jeg køber den?

Hvis du gerne vil sikre dig, at dit drømmehus kan bygges på den grund, du overvejer at købe, så kan du indhente tilladelse hos os til at foretage en geoteknisk undersøgelse inden du køber grunden.

Tilladelsen gives under betingelse af, at undersøgelsen foretages for egen regning
af et geoteknisk firma, som vi på forhånd har godkendt, og at grunden efter
undersøgelsen reetableres til samme stand som inden undersøgelsen.

Hvis du ønsker en tilladelse, så kontakt Rikke Gaarde Andersen på tlf. 79 96 60 75 eller via Digital Post.

Hvilke vilkår er der for køb af en grund?

For hver udstykning er der udarbejdet en standardkøbsaftale. Af standardkøbsaftalen fremgår det, hvilke vilkår der er gældende for den kommende handel.


Kan jeg købe en grund, der er reserveret af en anden?

Du har mulighed for at afgive købstilbud på en byggegrund, der er reserveret af en anden. Hvis den anden senest efter 8 hverdage meddeler, at vedkommende ikke ønsker at købe grunden, så kan du købe grunden.

Kontakt Teknik & Miljø i Vejen via Digital Post eller på telefon 79 96 60 75, hvis du ønsker at afgive købstilbud på en grund.

Kan jeg fortryde mit køb?

Købet er omfattet af reglerne om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 1142 af 28. september 2007

Hvis du vil fortryde dit køb, skal du give os skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. Fristen regnes fra den dag, aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage eller Grundlovsdag.

Underretning om, at du vil fortryde købet, skal være kommet frem til os inden fristens udløb.

Hvis du vil fortryde dit køb, skal du desuden betale et beløb (godtgørelse) på 1% af den aftalte købesum til os. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6-dages fristen.

Kan prisen forhandles?

Det er ikke muligt for os at lave individuelle forhandlinger om priserne. Alle priserne er politisk vedtaget, og hvis en pris skal ændres, så kræver det en ny politisk beslutning efterfulgt af et offentligt udbud i 14 dage. Priserne revideres en gang om året.

Hvornår er der overtagelsesdag?

Overtagelsesdatoen og betalingsfristen vil typisk ligge ca. en måned efter, at du har meddelt os, at du ønsker at købe grunden.

Hvem skal jeg kontakte vedr. spørgsmål om lokalplan, forsyning eller byggeri?

Vi anbefaler at du undersøger om dit ønskede projekt kan opføres på den specifikke grund inden du meddeler ønske om køb af grunden.

Du kan finde kontaktoplysninger på forsyningsselskaberne på de enkelte sider for udstykningerne.

Hvis du har spørgsmål vedr. byggeri, forsyning eller lokalplan, så kontakt Teknik & Miljø via Digital Post eller på tlf. 79 96 50 00. Vil du gerne være sikker på, at grunden ikke sælges til anden side i mellemtiden, så er du velkommen til at reservere grunden.

Hvornår kan jeg søge om byggetilladelse?

Når du har meddelt os, at du ønsker at købe grunden, så kan du indsende din ansøgning om byggetilladelse. Du skal blot være opmærksom på, at udgiften til behandlingen af din ansøgning skal afholdes af dig, uanset om handlen efterfølgende fortrydes eller gennemføres.

Byggetilladelsen kan tidligst udstedes når købsaftalen er underskrevet, købesummen er betalt og overtagelsesdatoen er passeret.

Har du spørgsmål om byggetilladelser og anmeldelser, f.eks. om hvordan du ansøger om en byggetilladelse, og hvilket materiale der skal sendes med ansøgningen, kan du få flere oplysninger ved at klikke på linkene.

Nyttige information, inden du bygger

Informationer om byggetilladelsen

Du er altid velkommen til at kontakte vores byggesagsbehandlere i Teknik & Miljø via Digital Post eller tlf. 79 96 61 49 ved spørgsmål.

Send digital post som borger

Send digital post som virksomhed 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan finde skelpælene på grunden?

Du skal senest 8 hverdage efter aftalens indgåelse give meddelelse til os, hvis du ikke kan finde alle skelpæle, eller hvis nogle af dem er i stykker. Kontakt os via Digital Post eller pr. tlf. 79 96 60 75.

Er der gået mere end 8 hverdage, så skal du selv bestille en landinspektør og afholde udgiften hertil.

Ofte kan en skelpæl være helt eller delvist dækket af græs. Hvis du er i tvivl om, hvor på grunden du skal lede, så kan du se på et måleblad, hvor skelpælene er placeret. Målebladene er tilgængelige på hjemmesiden under siderne for de enkelte udstykninger.

Hvordan bestiller jeg en asfaltrampe ind til grunden? 

Når dit byggeri er udført, har du mulighed for at bestille en asfaltrampe for, at sikre adgang fra kørebanen og op til din nye overkørsel.

Du skal dermed kontakte Teknik & Miljø via Digital Post, når du er klar til at få etableret asfaltrampen.

Vejen Kommune udfører og afholder udgiften til etableringen af asfaltrampen.

Send digital post som borger

Send digital post som virksomhed 

Jeg har ikke bygget på grunden - hvad sker der så?

Vi ved at der kan være mange årsager til, at byggeri endnu ikke er påbegyndt.

Hvis du ikke har påbegyndt dit byggeri indenfor den frist, som er angivet i din købsaftale, så kan du søge om forlængelse af byggefristen eller om tilladelse til videresalg i ubebygget stand.

Hvis byggefristen er overskredet, så har vi ret til at købe grunden tilbage. Det er dog vigtigt for os at gøre opmærksom på, at det ikke er noget vi har pligt til, selvom køber ønsker det.

I de seneste år, har vi ikke ønsket at købe grunde tilbage. I stedet har vi forlænget byggefristen eller givet tilladelse til videresalg jf. de vilkår der står i købsaftalen.

Husk at gennemlæse vilkårene i købsaftalen grundigt, så du kender de specifikke vilkår.

Hvordan aflyser jeg servitutten om byggepligt/videresalg?

Når dit byggeri er færdigmeldt, så kan servitutten om byggepligt og forbud mod videresalg aflyses. De fleste aflyser først servitutten i forbindelse med, at grunden sælges videre.

Du skal bede din rådgiver om at anmelde en aflysningpåtegning i tinglysningssystemet, som vi kvitterer på som påtaleberettigede. Vejen Kommune underskriver med en enkelt underskrift i tinglysningssystemet.

Ved spørgsmål vedr. aflysning af servitutter kontakt os venligst via Digital Post eller tlf. 79 96 60 75.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg vil købe en grund?

Hvis du gerne vil købe en byggegrund af Vejen Kommune, så kontakt Teknik & Miljø i Vejen via Digital Post eller på telefon 79 96 60 75.

Teknik & Miljø hjælper dig godt i gang med handlen, og hjælper dig med at få svar på de spørgsmål du eventuelt måtte have.