Forsyningsselskaber på Vesterbyvej

Tilslutningen til vandforsyningen sker gennem det lokale vandværk Tobøl Vandværk og kloakforsyning sker via Vejen Forsyning A/S. El leverandør er Evonet og varmeforsyningen er individuel, f.eks. jordvarme, luft til vand varmepumpe m.v.  

Kontaktoplysninger:

Tobøl Vandværk: Tlf./Hjemmeside 4034 0297 - www.toboelvand.dk

Vejen Forsyning A/S: Tlf. /Hjemmeside 7632 66 00 - www.vejenforsyning.dk

Evonet: Tlf. /Hjemmeside 7518 7000 - www.evonet.dk