Forsyningsselskaber Sdr. Hygum Lindealle 8

Tilslutningen til vandforsyningen sker gennem det lokale vandværk, Sdr. Hygum vandværk. Jeres forsyningsselskab ved varme er Evida, og elektricitet sker gennem tilslutning til Evonet. Kloakforsyning sker via Vejen forsyning A/S

Kontaktinformation
Sdr. Hygum Vandværk: Tlf. 74 84 51 07
N1: Tlf./Hjemmeside: 70 23 00 43 / www.n1.dk
Evida: Tlf./Hjemmeside 77 89 90 00 / www.evida.dk
Vejen Forsyning A/S: Tlf./Hjemmeside: 76 32 66 00 / www.vejenforsyning.dk