Forsyningsselskaber Grammingtoften

Tilslutningen til vandforsyningen sker gennem det lokale vandværk, Sdr. Hygum vandværk. Jeres forsyningsselskab ved varme er Evida, og elektricitet sker gennem tilslutning til Evonet. Kloakforsyning sker via Vejen forsyning A/S.

Kontaktinformation
Sdr. Hygum Vandværk: Tlf. 74 84 51 07
N1: Tlf./Hjemmeside: 70 23 00 43 / www.n1.dk
Evida: Tlf./Hjemmeside 77 89 90 00 / www.evida.dk
Vejen Forsyning A/S: Tlf./Hjemmeside: 76 32 66 00 / www.vejenforsyning.dk