Forsyningsselskaber Knudsmindevej Lindknud

Tilslutningen til vandforsyningen sker gennem det lokale vandværk, Lindknud Vandværk. I forbindelse med antennesignal har I mulighed for at blive tilsluttet til Lindknud Antenneforening. Jeres forsyningsselskab ved varme er Dansk Gasdistribution, og ved elektricitet er det gennem tilslutning til Evonet. Kloakforsyning sker via Vejen Forsyning A/S.

Kontaktinformation
Lindknud Antenneforening tlf. 31 15 93 98
Lindknud Vandværk tlf. 75 38 81 39
Vejen Forsyning A/S tlf. 76 32 66 00 www.vejenforsyning.dk
Evonet: Tlf./Hjemmeside 75 18 70 00 /  www.Evonet.dk
Dansk Gasdistribution: Tlf./Hjemmeside 70 21 30 40 / http://danskgasdistribution.dk/