Forsyningsselskaber Knudsmindevej

Tilslutningen til vandforsyningen sker gennem det lokale vandværk, Lindknud Vandværk. I forbindelse med antennesignal har I mulighed for at blive tilsluttet til Lindknud Antenneforening. Jeres forsyningsselskab ved varme er Evida, og ved elektricitet er det gennem tilslutning til Evonet. Kloakforsyning sker via Vejen Forsyning A/S.

Kontaktinformation
Lindknud Antenneforening tlf. 31 15 93 98
Lindknud Vandværk tlf. 75 38 81 39
Vejen Forsyning A/S tlf. 76 32 66 00 www.vejenforsyning.dk
N1: Tlf./Hjemmeside: 70 23 00 43 / www.n1.dk
Evida: Tlf./Hjemmeside 77 89 90 00 / www.evida.dk