Forsyningsselskaber Vestervang

Tilslutningen til vandforsyningen sker gennem det lokale vandværk, Føvling vandværk. Jeres forsyningsselskab ved varme er Evida, og elektricitet sker gennem tilslutning til Evonet. Kloakforsyning sker via Vejen Forsyning A/S


Kontaktinformation
Føvling Vandværk: Tlf. 75 39 80 89
N1: Tlf./Hjemmeside: 70 23 00 43 / www.n1.dk
Evida: Tlf./Hjemmeside 77 89 90 00 / www.evida.dk
Vejen Forsyning A/S: Tlf./Hjemmeside: 76 32 66 00 / www.vejenforsyning.dk