Separat kloakering på Hjortebakken i St. Andst

Området Hjortebakken er i spildevandsplanen udlagt til separat kloakering. Det betyder, at regnvand og spildevand skal holdes adskilt og ledes til hver sin brønd.

Kommende køber til grundene 3, 5 og 7, skal dog være opmærksom på, at brønde til spildevand og regnvand ikke er placeret ved siden af hinanden, som de øvrige grunde. Brønde til spildevand er placeret på den anden side af grunden.

Dette skyldes, at Vejen Kommune har ønsket at bevare det naturlige terræn i området for disse grunde samt give en kommende køber størst mulig frihed til at placere bebyggelsen på grunden, uden at skulle terrænregulere.    

På nedenstående kortbilag fremgår det, hvordan regn- og spildevandsbrønde er fremført til den enkelte grund. 

Kortbilag med kloakledninger