Vejen - Kongevænget etape 1

Kongevænget etape 1 er den første etape af udstykningen. Den består af en klynge med tre stikveje med hver deres særlige karakter. På kortet nedenfor kan du se udstykningen med den første etape af Kongevænget markeret med rødt.

Kort over Kongevænget, etape 1, med påskrifter

Se detail-kort i større format.

Se større kort med mere af områderne omkring.

Alle grunde i første etape ligger langs blinde boligveje uden gennemkørende trafik.

Taghældning:
Der er plads til dit hus uanset om du er til fladt tag, ensidig taghældning eller sadeltag. Her kan du nemlig vælge den boligvej med den byggestil du foretrækker. Ensartet taghældning på den enkelte vej giver harmoni og genkendelighed i kvarteret. - Hver vej sin taghældning.

Grundstørrelser:
I Kongeengens første etape varierer grundstørrelserne mellem 600-1100 m2.
Du må bygge i op til to etager, med en højde på indtil 8,5m.
Bebyggelsesprocenten må være højest 30.

Hver boligvej får desuden sit eget særpræg ved forskellig udformning af vejprofil, vandrender, regnbede og opholdsområder.

Se tegningen i større format

Regnvandet:
Regnvandet fra huse og gader anvendes til regnbede, grøfter og søer der giver boligområdet karakter og et rigere plante- og dyreliv. I Kongeengen må du aflevere dit regnvand i åbne render ud til gaden, eller du kan opsamle og genanvende regnvandet eller nedsive det på egen grund. Få gode idéer til hvordan det kan gøres på håndtering af regnvand.

Se eksempel hvor regnvand afledes på terræn.

Det samlede belagte og bebyggede areal på din grund må ikke overstige 500m2, dog maks. 50% af grundens areal.

De grønne områder:
De grønne områder udformes og bliver passet som naturarealer med søer og vandløb til håndtering af regnvand, der understøtter et varieret plante- og dyreliv. (Se link i afsnit ovenfor.)

Varmeforsyning:
Kongeengens første etape tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 

Materialevalg:
For at sikre mod blænding af naboer og trafik, må der ikke anvendes materialer med en glansgrad højere end 25 og materialer der ikke opfylder lokalplanens målsætning om bæredygtighed skal begrænses.

Vores byggesagsbehandlere er klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål. Du kan kontakte dem på mailadressen teknik@vejen.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Kongevænget.